Priser

Uddrag fra prisliste

Herreklip inkl. vask og føn         kr. 400
Dameklip inkl. vask og føn         kr. 585
Farve incl. føn             fra kr. 850
Farve inkl. klip og føn         fra kr. 1335
Striber med papir incl. føn       fra kr. 1300
Striber med papir inkl. klip og føn   fra kr. 1785
Toning incl. føn            fra kr. 850
Toning inkl. klip og føn        fra kr. 1335
Maskinklip                 kr. 175
Pandehår                  kr. 175